• تمام فایل های موجود در سایت متعلق به گرافیک کار می باشند ، و کاربر بعد از دانلود مالک و صاحب امتیاز فایل نیست و بعد از خرید فایل توسط کاربر این فایل از سایت حذف نشده و هر کاربری می توانید همان فایل را خریداری کند.
  • گرافیک کار هیچگونه مسئولیتی در قبال غلط املایی طرح ها نداشته و غلط گیری نهایی به عهده خریدار می باشد .
  • مسئولیت حفاظت از فایل های خریداری شده بر عهده مشتری می باشد و درصورت پاک شدن فایل ها از روی سیستم شخصی کاربران به هر دلیلی (مانند سوختن هارد و … )، هیچگونه مسئولیتی متوجه گرافیک کار نخواهد بود.