کلیه فعالیت های مجموعه گرافیک کار منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است و متعاقباً کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.

مجموعه گرافیک کار با شناخت نیاز همکاران عزیز صنف چاپ و در راستای برطرف کردن این نیاز تاسیس شد و در زمینه طراحی و فروش مجموعه طرح های فتوشاپ فعالیت دارد.